ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
   
​[DVD แนะนำองค์การสวนยาง ]        

 

 
กรมวิชาการ เจ้าภาพจัดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558” อ.ส.ย. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558” วิชาการเกษตรก้าวไกล งานวิจัยก้าวหน้า ใช้น้ำอย่างรู้ค่า พัฒนาเกษตรไทย ในระหว่างวันที่ 22– 24 พฤษภาคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตร และสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 องค์การสวนยางจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน เพื่อร่วมกันพิจารณาและหารือแนวทางในการดำเนินงานของโครงการฯ ในฤดูการกรีดยางปี 2558/2559 ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

"อ.ส.ย. ทำสัญญาซื้อ - ขาย ให้ทางบริษัท ไชน่า ไห่นาน ในราคา 63.56 บาท"

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่า องค์การสวนยางได้ดำเนินการส่งมอบยางแผ่นรมควันขายให้กับบริษัทต่างชาติในราคา 43 บาท นั้น องค์การสวนยาง ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อ - ขายยางกับบริษัทไชน่า ไห่นาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ในราคา 63.56 บาท โดยยางที่ส่งมอบให้กับทางบริษัทไชน่า ไห่นาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับของทางบริษัท


ผจก.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียางค้างสต็อก ประมาณ 3,000 ตัน ต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดย นางเรไร รัตนสุภา ผจก.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดกิจกรรมทำบุญห่มผ้าพระพุทธรูป สรงน้ำอนุสาวรีย์ท่านชุบ มุนิกานนท์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญห่มผ้าพระพุทธรูป สรงน้ำอนุสาวรีย์ท่านชุบ มุนิกานนท์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 โดยนายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการและผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นประธานในพิธี และ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนักต่างๆ พร้อมทั้ง พนักงาน – ลูกจ้างขององค์การสวนยาง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
• กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) พ.ศ. 2558 
แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การสวนยาง พ.ศ. 2558 
• แผนบริหารความเสี่ยง องค์การสวนยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงพร้อมอุปกรณ์ติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น TD95 จำนวน 2 ชุด
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง เชิญชวนการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโกดังเก็บยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 5 จ.อุดรธานี จำนวน 1 โกดัง และฝ่ายโรงงาน6 จ. นครพนม จำนวน 1 โกดังขนาดโกดังหลังละไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร หรือ 30x70 เมตร รวม 2 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุกขนส่งยางแท่ง และน้ำยางข้น ขององค์การสวนยาง
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม และจ้างเหมาแรงงานตัดยางบ่อปูนนพร้อมขนขี้นรถบรรทุก
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บสต็อคยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 5 จำนวน 1 โกดัง และฝ่ายโรงงาน 6 จำนวน 1 โกดัง ขนาดโกดังหลังละ ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร หรือ 30x70 เมตร รวม 2 โกดัง 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 และปุ๋ยอินทรีย์  
 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
 
อ.ส.ย. ร่วมกับ 7 หน่วยงาน จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาและเครือข่าย 7 จังหวัด, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 และเขต 2, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง, ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเกษตรกร และพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่เข้าร่วมการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 350 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 


ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางตลาดกลางยางพาราสงขลา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางแผ่นดิบรมควัน ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[อ่านทั้งหมด] 


 
Engine by MAKEWEBEASY