ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

​[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)]  [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)]

 
ผจก.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียางค้างสต็อก ประมาณ 3,000 ตัน ต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดย นางเรไร รัตนสุภา ผจก.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดกิจกรรมทำบุญห่มผ้าพระพุทธรูป สรงน้ำอนุสาวรีย์ท่านชุบ มุนิกานนท์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญห่มผ้าพระพุทธรูป สรงน้ำอนุสาวรีย์ท่านชุบ มุนิกานนท์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 โดยนายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการและผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นประธานในพิธี และ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนักต่างๆ พร้อมทั้ง พนักงาน – ลูกจ้างขององค์การสวนยาง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


อ.ส.ย. ร่วมจัดนิทรรศการวันยางพาราแห่งชาติ 2558 ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฺฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายอรุณย์ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง พร้อมด้วย นางเรไร รัตนสุภา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนายสุระ บุญรอด หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง โดยได้ร่วมในพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งนี้ด้วย

อ.ส.ย. จัดงานทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง จัดงานพิธีทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2558 โดยนายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก และพนักงาน-ลูกจ้างขององค์การสวนยาง ร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนยศของ พลเอกกิติ อินทสร กรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 องค์การสวนยาง ขอแสดงความยินดีกับพลโทกิติ อินทสร กรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ที่ได้เลื่อนยศชั้น จากพลโท เป็นพลเอก สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมีนายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง,นายศุภชัย บานพับทอง กรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย., และนางสาวจตุพร สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของ อ.ส.ย. ร่วมแสดงความยินดี ณ องค์การสวนยางสำนักงานสาขาบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การสวนยาง พ.ศ. 2558 
• แผนบริหารความเสี่ยง องค์การสวนยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องแอมโมเนียเหลวเข้มข้น 20% ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 และสูตร 14-10-30 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 14-10-30  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บสต็อคยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 5 จำนวน 1 โกดัง และฝ่ายโรงงาน 6 จำนวน 1 โกดัง ขนาดโกดังหลังละ ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร หรือ 30x70 เมตร รวม 2 โกดัง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยางพาราขององค์การสวนยาง พื้นที่ เขต1 ฝ่ายสวน1 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประมูลยื่นซองเสนอราคา
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 และปุ๋ยอินทรีย์  
 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
 
ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางตลาดกลางยางพาราสงขลา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบยางแผ่นดิบรมควัน ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลางยางพาราสงขลา

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกร ที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผจก. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตลาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการรับซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบรมควันจากเกษตรกรที่นำมาขายในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ


[อ่านทั้งหมด] 


 
Engine by MAKEWEBEASY