ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 49 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ส.ย. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยางจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557 โดยกิจกรรมครั้งนี้นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้มอบหมายให้ นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการ เป็นประธานปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน – ลูกจ้างองค์การสวนยาง รวม 80 คน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำขององค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

อ.ส.ย. จัดการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจ้างผลิตยางแท่ง STR 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯ

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22 – 27  มิถุนายน 2557  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 51 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดแก๊สเบอร์เนอร์เตาอบยาง ในกระบวนการผลิตยาง STR 5L จำนวน 1ชุด
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโรงงานยางก้อนขาวที่ 3 เขต 5 (ถ้ำเพดาน) ฝ่ายสวน 2     จำนวน 2 หลัง
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมี Diammonium Phosphate 99% (DAP) จำนวน 8,400 กิโลกรัม 


 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อชุดเกียรฺ์บ๊อกสำหรับ Craper STR 5L ขนาด 1:30 ใช้กับมอเตอร์ 50 HP จำนวน 1 ตัว เลขที่ 49/2557 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเก็บและตกแต่งราก คัดเกรดต้นยางตาเขียวพร้อมห้องน้ำ ขนาด 8x16 เมตร จำนวน 1 หลัง
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 42/2557 

 
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 49 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ส.ย. จัดการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจ้างผลิตยางแท่ง STR 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯ

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22 – 27  มิถุนายน 2557  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 51 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [อ่านทั้งหมด]
 
 


 

Engine by MAKEWEBEASY