ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
   
           

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


[อ่านทั้งหมด]
 
• ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนรับน้ำยาง ควนพนธ์ - ควนปลิง ขนาด 6x6 จำนวน 2 หลังครั้งที่ 2  

 
• ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อสารเคมีจำนวน 3 รายการ 
• ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อชุดบ็อกสำหรับ
Craper STR 20 

 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
 
 


 
Engine by MAKEWEBEASY