ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 
อ.ส.ย. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย” เร่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดยางพาราในประเทศไทยให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 องค์การสวนยางได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง และกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 

ผอ. อ.ส.ย. ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ“ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ในวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ และร่วมพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดงานทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 องค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) จัดงานพิธีทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2557 ขององค์การสวนยาง  โดย นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์  ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก และพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การสวนยาง ร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ส.ย. จัดอบรม“การพัฒนาทักษะการกรีดยางให้ถูกต้องและการเก็บรักษาน้ำยางสดให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์  ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ งานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหาร จัดโครงการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาทักษะการกรีดยางให้ถูกต้องและการเก็บรักษาน้ำยางสดให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”( ASEAN Economic Community : AEC )

อ.ส.ย. ร่วมบันทึกข้อตกลง โครงการ“ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นหลักประกันว่าองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนได้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงใน “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม” ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จาก 54 จังหวัด ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาฯ กรุงเทพฯ

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกบ่อน้ำเสีย ขนาด 40 x 30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำเสียจากโรงงาน จำนวน 3 บ่อ
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนสายโกโก้ - ควนสงฆ์ พร้อมว่างท่อระบายน้ำ อัดบดหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร ครั้งที่ 2  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการฝ่ายสวน 2 (บ้านพักรับรองกรุงหยัน ) จำนวน 1 หลัง  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร จำนวน 1 คัน 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 


 
 ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ฝ่ายโรงงาน 4  เลขที่ 28/2557 6 
 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีดเสริมเหล็ก 1,500 ตารางเมตร และจุดรินน้ำพร้อมทำคูระบบน้ำคอนกรีต ฝ่ายโรงงาน 6 
 ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 สูตร เลขที่ E1/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
องค์การสวนยางจัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การสวนยางได้จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมอบรมจำนวน 237 คน

องค์การสวนยางจัดอบรมหลักสูตร “การปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน”รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การสวนยางได้จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง   จ. พิษณุโลก  โดยให้ความรู้ในหลักสูตร “การปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน”  มีเกษตรกรชาวสวนยางใน      จ.พิษณุโลกเข้าร่วมอบรม จำนวน 240 คน         

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ระดับประเทศ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานก่อนสิ้นสุดโครงการฯ
อ.ส.ย. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร จ.อุดรธานี[อ่านทั้งหมด]
 
 


 

Engine by MAKEWEBEASY